Friday, May 18, 2012

Bertakwalah kepada Allah (QS. Al Hasyr : 18)

"ya ayyuhal ladzina amanut taqullaha wal-tandhur nafsum ma qoddamat lighod wattaqullah innallaha khobirum bima ta'malun."

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Hasyr : 18)

https://vip.bitcoin.co.id/ref/edylilis/1

Anda Sudah Baca Yang Ini? :

0 komentar:

Klik Here To Show All Comment


Post a Comment

newer page older page home
top